برگزاری رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس برق لرستان

قاب خبر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: دوازدهمین رزمایش کنترل آماده به کاری مولدهای برق اضطراری در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: مهران امیری گفت:  این مانور به منظور بررسی آماده به کار بودن مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ، حساس و مهم همزمان با سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با رمز «یا زینب (س)» توسط سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از مرکز پایش صنعت برق توانیر به صورت ارتباط مستقیم ویدئو کنفرانسی آغاز و برق ۶ مرکز منتخب از سوی توانیر و ۸ مرکز منتخب از جانب شرکت توزیع برق استان، قطع و مولدهای برق اضطراری وارد مدار شدند.

وی ادامه داد: طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط سطح بندی وزارت نیرو، همه مراکز ارائه دهنده خدمات حیاتی، حساس و مهم در استان شناسایی و براساس اعلام شرکت توانیر، برق مراکز ابلاغ شده با هماهنگی قبلی به صورت همزمان قطع و وضعیت آمادگی مولدها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

حکیمی؛ مدیر بحران شرکت توزیع برق استان اظهار کرد: در جریان این مانور، وضعیت آماده به کاری مولدهای اضطراری برق تعدادی از مراکز در استان مورد بررسی و نحوه کارکرد این مولدها در زمان خاموشی‌ های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، بحران‌های احتمالی همچنین نحوه پاسخگویی و مقابله با بحران مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفت.