انتصاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

قاب خبر: طی حکمی اعظم روانشاد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان شد.

به گزارش قاب خبر: اعظم روانشاد، دانش آموخته دکترای جامعه‌شناسی است، از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان به معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان،رئیس اداره فرهنگی، تبلیغات و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد، مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و … اشاره کرد.