انتصاب سرپرست روابط عمومی شهرداری خرم‌آباد

قاب خبر: طی حکمی سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری خرم‌آباد منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از طرف«داریوش بارانی»،شهردار خرم‌آباد،«علی افروزه» به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری خرم‌آباد منصوب شد.

از سوابق وی می توان به رئیس اداره زیباسازی شهرداری خرم‌آباد،رئیس نقلیه سازمان خدمات موتوری،مسئول روابط عمومی سازمان خدمات موتور و ۱۲ سال سابقه مستمر در حوزه روابط عمومی شهرداری اشاره کرد.