اعطای انگشتر سفیر سلامت نمونه کشوری توسط ریاست جمهوری به سفیر سلامت لرستان

قاب خبر: انگشتر سفير سلامت نمونه كشوري توسط رياست جمهوري به سفير سلامت لرستان اعطا شد.

به گزارش قاب خبر: در همایش کشوری تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت سیزدهم، تینا امیری سفیر سلامت لرستان به عنوان سفیر سلامت نمونه کشوری انتخاب و انگشتر سفیر سلامت نمونه کشور از طرف ریاست جمهوری به وی اهدا شد.