اضافه شدن ۲ داور ایرانی به فهرست الیت آسیا

قاب خبر:  کنفدراسیون فوتبال آسیا(ای.اف.سی) از قرار گرفتن نام ۲ داور ایرانی در جمع داوران «الیت» قاره کهن خبر داد.

به گزارش قاب خبر: بر اساس اعلام نهاد اداره‌کننده فوتبال در قاره آسیا،‌ امیر عرب‌براقی و مرتضی منصوریان با تایید ناظران این کنفدراسیون به جمع داوران الیت آسیا اضافه شدند.