اضافه شدن ۱۰۰ تخت به بیمارستان های تامین اجتماعی تا پایان ۱۴۰۲

قاب خبر: مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان گفت: با تکمیل پروژه‌های خرم‌‌آباد، دورود، بروجرد و الشتر یکصد تخت به تخت‌های تامین اجتماعی استان اضافه می‌شود.

به گزارش قاب خبر: رامین منظمی ظهر امروز در جلسه کمیسیون کارگری استان، اظهار کرد: با تکمیل پروژه‌های خرم‌‌آباد، دورود، بروجرد و الشتر یکصد تخت به تخت‌های تامین اجتماعی استان اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها هم خریداری شده است، اما پروسه جذب نیرو شش ماهه اول سال آینده انجام می‌شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان گفت: تعداد تخت‌های تامین اجتماعی استان در حال حاضر ۳۰۰ تخت است.

منظمی با بیان اینکه شبانه روز ۱۷ هزار و ۵۰۰ خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی ارائه می‌شود، اظهار کرد: سال گذشته ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ویزیت مستقیم در مراکز درمانی انجام شد که ۱۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشتیم، تعداد ویزیت مستقیم انجام شده در شش ماهه اول سال جاری نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود.

 وی گفت: سال گذشته و امسال در راستای ارائه خدمات ۳۷۰ نفر در قالب برگزاری آزمون استخدام داشته‌ایم.