ظرفیت لرستان برای تبدیل شدن به قطب پرورش ماهیان خاویاری

قاب خبر: رئیس سازمان شیلات کشور به اشتغال مجتمع رنگین بان در صورت بهره‌برداری اشاره کرد و گفت: در گام اول ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول می‌شود، با ایجاد صنایع پایین دستی اشتغال به یک هزار نفر هم افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش قاب خبر: سید حسین حسینی امروز صبح در حاشیه کلنگ زنی مجمتع پرورش ماهیان خاویاری رنگین بان پل‌دختر، با اشاره به اینکه این لرستان یک منطقه مستعد و پیشرو در حوزه آبزی پروری است، اظهار کرد: قرار است در منطقه یک شهر شیلاتی با ظرفیت  ۴ هزار تن گوشت  خاویار احداث شود، در گام اول پروژه   ۸۰۰ تنی و در گام‌دوم به دنبال ایجاد  زنجیره ارزش در استان هستیم.

وی با بیان اینکه لرستان در جمع ۲۲ استان تولید کننده خاویار در کشور مطرح است، افزود: در حوزه پرورش ماهیان خاویاری ۲۱۲ مزرعه با ظرفیت  ۲۰  هزار تن گوشت خاویار و یک صد تن خاویار داریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۴۵۰۰ تن گوشت خاویار و ۱۸ و نیم تن خاویار در مزارع کشور تولید شد.

رئیس سازمان شیلات کشور گفت: لرستان با ۵ مجتمع پرورش ماهیان خاویار که در دولت سیزدهم در حال احداث است، می‌تواند به قطب پرورش ماهیان خاویاری تبدیل شود و در حوزه ارز آوری، اشتغال و معیشت یک تحول جدی در استان  ایجاد کند.

حسینی به اشتغال مجتمع رنگین بان در صورت بهره‌برداری اشاره کرد و افزود: در گام اول ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول می‌شود، با ایجاد صنایع پایین دستی اشتغال به یک هزار نفر هم افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به پیشرو بودن لرستان در حوزه شیلات، گفت: یکی از استان‌هایی که از محل مولد سازی وزارت جهادکشاورزی پروژه ۷۰۰ میلیارد تومانی  از طرح ربیع  قرارگاه خاتم برای آن تعریف شد، لرستان است.

رئیس سازمان شیلات کشور خاطرنشان کرد: لرستان به دلیل استعداد و ظرفیت در حوزه شیلات به عنوان پایلوت در ایجاد زنجیره ارزش انتخاب شد.