استفاده از ظرفیت گردشگری سلامت در اولویت دانشگاه علوم پزشکی

قاب خبر: سرپرست حوزه رياست دانشگاه در نشست كميته كار آفريني دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت:  در گردشگري سلامت براي رسيدن به موفقيت در اين حوزه نيازمند است معاونت درمان  فاكتورهاي لازم  را با جديت پيگيري نموده و براي بيمارستان هايي كه شرايط دريافت مجوز را دارند براي اخذ مجوز ، كمك و پيگيري نمايد.

به گزارش قاب خبر: طاهری کلانی تصریح کرد:  لرستان و شهرستان خرم آباد به دلیل داشتن شرایط طبیعی لازم و مناسب گردشگری می تواند نقطه قوت گردشگری سلامت در جذب درمان بیماران خارج از کشور باشد .

مشاور کار آفرینی و اشتغال رییس دانشگاه در این نشست گفت : هر بیمار گردشگر در ایران برای درمان  حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد کرد.

قنبری اظهار کرد: در کشور ۲۴۰ مرکز گردشگری سلامت مجوز فعالیت دارند و در لرستان مراکز درمانی دولتی و خصوصی هستند که می‌توانند مجوز دریافت نمایند .

نماینده معاونت درمان دانشگاه گفت: در گردشگری سلامت و جذب بیمار ، اگر ۲۰ درصد از پذیرش مراکز درمانی ، هم بیماران سرپایی و هم بستری پذیرش دهیم ، مراکز درمانی که کم درآمد هستند به درآمد زایی خواهند رسید .

رامین خسروی ادامه داد: مراکز درمانی دولتی در لرستان آمادگی لازم برای پذیرش و درمان بیماران خارجی را دارند .