اجرای طرح خدمات سیار رایگان دندانپزشکی در روستای ایمان آباد ازنا

قاب خبر: طرح خدمات سیار رایگان دندانپزشکی در روستای ایمان آباد ازنا با هدف ارائه خدمات دندانپزشکی به مناطق کم‌برخوردار انجام شد.

به گزارش قاب خبر: مسئول واحد بهداشت دهان و دندان شهرستان خرم‌آباد در این رابطه اظهارکرد: در این طرح ، خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم مناطق محروم با همکاری دندانپزشکان و کارشناسان دهان و دندان شاغل در مرکزبهداشت خرم آباد ارائه می‌شود.

به گفته وی ۸۲ نفر از افراد نیازمند این خدمات، در مناطق هدف شناسایی و پس از معاینه اولیه به دندانپزشک مستقر، ارجاع داده شدند و اقدامات درمانی کشیدن ۵۴ دندان عفونی انجام گرفت.

گفتنی است دستگاه‌های موردنیاز برای ارائه خدمات دندانپزشکی، قابل حمل هستند و در محل مورد نیاز مستقر می‌شوند.